Posiedzenie POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

budynek21 lutego (środa), o godz. 8:00 w sali nr 1 budynku Starostwa Powiatowego w Iławie odbyło się posiedzenie POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Porządek obrad objął m. in.:
1. Zaopiniowanie wniosku o dofinasowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III – „Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim” – wniosek złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie.
2. Zaopiniowanie wniosku o dofinasowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III – „Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu typu autobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców gminy Iława " – wniosek złożony przez Gminę Iława.
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady za 2017 rok.