Powiatowy etap XXIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej-wyniki

olimpiada215 lutego 2018 r. w Zespole Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach odbył się powiatowy etap „XXIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej”. W rywalizacji udział wzięły dwuosobowe zespoły reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne powiatu iławskiego. Uczestnicy rozwiązywali test oraz wykonywali zadania teoretyczno – praktyczne.

Komisja sędziowska w składzie:
1) Maria Jaworska – Dyrektor Wydziału OSO Starostwa Powiatowego w Iławie,
2) kpt. Piotr Szysler – KP PSP w Iławie,
3) Łukasz Borszewski – PCZK w Iławie,
śledziła rywalizację zespołów i oceniała wiedzę oraz umiejętności młodzieży.

Olimpiada3

Wyniki rywalizacji są następujące:

I miejsce - drużyna reprezentująca Zespół Szkół w Lubawie:
Martyna Guzowska i Łukasz Kościński z opiekunem Krzysztofem Śmigielskim;

II miejsce - drużyna reprezentująca Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie:
Jakub Fryc i Michał Świniarski z opiekunem Anetą Urbańską;

III miejsce - drużyna reprezentująca Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie:
Karol Jabłoński i Patryk Kaniecki z opiekunem Robertem Wrzesińskim;

IV miejsce - drużyna reprezentująca Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie:
Dawid Szczawiński i Adrian Zwaliński z opiekunem Rafałem Szczeciną;

V miejsce - drużyna reprezentująca Zespół Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława
Sierakowskich w Kisielicach:
Mateusz Foj i Wojciech Kamrowski z opiekunem Piotrem Ksyta;

VI miejsce - drużyna reprezentująca Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu:
Sylwia Słupek i Arkadiusz Juszyński z opiekunem Witoldem Sacharczukiem.

olimpiada4

olimpiada6

 Zespół, który zajął I miejsce będzie reprezentował 2 marca 2018 r. Powiat Iławski w finale wojewódzkim „XXIII Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej” w Olsztynie.

Wszyscy uczestnicy „Olimpiady” otrzymali dyplomy, a najlepsze trzy pierwsze drużyny – nagrody rzeczowe.
Na zakończenie, podsumowania „Olimpiady” dokonał Pan Marek Polański – Starosta Powiatu Iławskiego oraz Pani Maria Jaworska - Przewodnicząca Komisji.

Olimpiada1

olimpiada 5