XL sesja Rady Powiatu Iławskiego

sesja RP25 stycznia (czwartek), o godz. 12.00 w sali nr 20 odbędzie się XL sesja Rady Powiatu Iławskiego.

 

Tematy będące przedmiotem tej sesji to m. in.:

  1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok,
  2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2016-2018 Razem Bezpieczniej w powiecie iławskim”,
  3. Podjęcie uchwał w sprawach: a) ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego
    w Iławie, b) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości diet i zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych powiatu, c) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
    na lata 2018-2024, d) zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok,