Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

budynek25 stycznia (czwartek), o godz. 11:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.
Porządek obrad przewiduje m. in.: Zaopiniowanie projektów uchwał na XL sesję Rady Powiatu w sprawach: a) zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości diet
i zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych powiatu, b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018-2024- ref. Skarbnik Powiatu B. Szoka, c) zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok