posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego

logo rada ngo22 stycznia (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego.


Porządek posiedzenia przewiduje m. in.:
1. ustalanie warunków realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
w 2018 roku w ramach otwartych konkursów ofert,
2. zgłoszenie kandydatów – przedstawicieli organizacji na członków komisji oceniającej oferty w otwartych konkursach ofert,
3. przyjęcie sprawozdania z działalności Rady za rok 2017.