XXXIX sesja Rady Powiatu Iławskiego

sesja RP29 grudnia  (piątek) o godz. 10.00 odbędzie się XXXIX sesja Rady Powiatu Iławskiego.


Porządek obrad przewiduje m.in. podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie powiatu iławskiego na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków,
b) uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022,