Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa

budynek114 gruania (czwretek) o godz. 13.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa.


Porządek posiedzenia przewiduje m. in.:
1. zaopiniowanie planu inwestycyjnego i finansowego Powiatowego Szpitala
im. Wł. Biegańskiego w Iławie na rok 2018,
2. omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie iławskim za
II półrocze 2017 roku,
3. przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2017 rok,
4. przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok,
5. zaopiniowanie projektów uchwał na XXXVIII sesję RP w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Powiatowy Szpital
im. Wł. Biegańskiego w Iławie,
b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń Powiatowego Szpitala
im. Wł. Biegańskiego w Iławie,
c) uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie.