XXXVII sesja Rady Powiatu Iławskiego

sesja RP30 listopada o godz. 12.00 odbędzie się XXXVII sesja Rady Powiatu Iławskiego.

 

 


Porządek obrad przewiduje m.in.:
1. informację o stanie środowiska na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego
z uwzględnieniem powiatu iławskiego za 2016 rok,
2. przedstawienie raportu z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie iławskim na lata 2015-2020 za 2016 rok,
3. przedstawienie raportu o stanie dróg powiatowych,
4. podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2018,
b) zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2017 roku,
c) powierzenia Gminie Zalewo realizacji zadań-budowa ciągów komunikacyjnych wraz z przejściami dla pieszych na terenie Gminy Zalewo,
d) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2023,
e) zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok.