Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

budynek130 listopada o godz. 10.40 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.


Porządek posiedzenia przewiduje m. in.:
1. zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2018 rok – wydanie ostatecznej opinii na podstawie opinii komisji stałych Rady Powiatu.
2. zaopiniowanie projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Powiatu w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2023,
b) zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok.