Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

budynek128 listopada o godz. 13.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.


Porządek posiedzenia przewiduje m. in.:
1. zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2018 rok w zakresie właściwości Komisji,
2. zaopiniowanie raportu o stanie dróg powiatowych,
3. zaopiniowanie informacji o stanie środowiska w województwie warmińsko-mazurskim z uwzględnieniem powiatu iławskiego za 2016 rok,
4. zaopiniowanie projektu uchwały na XXXVII Sesję RP w sprawie powierzenia Gminie Zalewo realizacji zadań-budowa ciągów komunikacyjnych wraz z przejściami dla pieszych na terenie Gminy Zalewo.