Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa

budynek123 listopada (czwartek) o godz. 13.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa.


Porządek posiedzenia przewiduje m. in.:
1. przedstawienie informacji dot. oceny sezonu turystycznego w powiecie iławskim za 2017 rok na podstawie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
2. zaopiniowanie raportu z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie iławskim na lata 2015-2020 za 2016 rok”,
3. zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2018 w zakresie spraw dotyczących właściwości komisji,
4. zaopiniowanie projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Powiatu w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2017 roku,
b) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2018.