Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

budynek123 listopada (czwartek) o godz. 12.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.


Porządek posiedzenia przewiduje m. in.:
1. zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2018 w zakresie właściwości Komisji,
2. przedstawienie informacji z działalności internatów i Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (w tym akcja zimowa i letnia 2017 oraz plan akcji zimowej 2018).