Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Iławie

logo ZP OSP RP22 listopada (środa) o godz. 11.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Iławie.


Tematami wiodącymi posiedzenia będą:

  1. sprawozdanie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Iławie za 2017 r.,
  2. przyjęcie planu działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Iławie na 2018 r.
  3. przygotowanie do kampanii sprawozdawczej w jednostkach OSP i ogniwach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu Iławskiego,
  4. podziękowanie Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Iławie w związku z zakończeniem służby