Uroczyste wręczenie stypendiów Stowarzyszenia "Przystań". Najaktywniejsza wolontariuszka Powiatu Iławskiego.

stypendia 168449 36 listopada w Porcie Śródlądowym w Iławie uroczyście wręczono tegoroczne stypendia Stowarzyszenia "Przystań" dofinansowane ze środków lokalnych samorządów. W tym roku przyznano ich 19 na łączną kwotę 24 tysięcy złotych. Świadczenia pomagają młodym ludziom kontynuować naukę w szkole ponadgimnazjalnej oraz na uczelni wyższej.

STYPENDIA STOWARZYSZENIA "PRZYSTAŃ" DOFINANSOWANE PRZEZ POWIAT IŁAWSKI

Zespół Szkół w Lubawie

Karolina Fafińska
Weronika Susmarska
Damian Tuszyński
Weronika Warpas
Natalia Wiśniewska
Marianna Żuralska

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie

Marlena Adamek
Aleksandra Bludau
Ksenia Zielińska
Karolina Kułakowska
Małgorzata Junker

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie

Sandra Cyglicka
Natalia Wandziewicz
Agnieszka Pasik
Katarzyna Koczkodan

Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie

Monika Kwiatkowska

STYPENDIA POMOSTOWE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY LUBAWA I MIASTA LUBAWA

Daria Aleksandrowicz
Aleksandra Byglewska
Błażej Wierzbowski

stypendia 168444 3

stypendia 168446 3

stypendia 168449 3

 

Podczas tego samego spotkania odznaczono Małgorzatę Foj z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie jako Najaktywniejszego Wolontariusza Powiatu Iławskiego 2017.


18-letnia wolontariuszka z Iławy udziela się nie tylko w TPD, ale i w SP5 w Iławie. Jest też dawcą i wolontariuszem DKMS, udziela się w Młodzieżowej Radzie Miasta  i Młodzieżowej Radzie Powiatu Iławskiego. Początek jej bezpłatnej pracy sięga 5 lat wstecz. Wówczas po raz pierwszy jako 13-latka wzięła udział w Akcji „Dziewczyna z zapałkami”, w kolejnych latach w marszach „Życia i nadziei”, różnego rodzaju zbiórkach, akcjach promocyjnych, półkoloniach. W TPD jest stałym wolontariuszem, sama zgłosiła chęć pracy w tej organizacji.


Małgorzata Foj została najwyżej oceniona spośród 5 zgłoszonych osób. Komisja oceniająca kandydatury brała pod uwagę 4 aspekty:
- liczba organizacji, w których wolontariusz jest zaangażowany,
- czy działalność wolontariusza ma charakter stały czy akcyjny,
- jak długo wolontariusz się udziela,
- inne informacje wpisane w zgłoszeniu.

nagroda 168437 3

52846 nagroda 1


Komisja była pod wrażeniem zaangażowania zgłoszonych osób. Stwierdziła, że wszyscy wolontariusze zasłużyli na słowa uznania za ich poświęcenie i wkład w pomoc innym osobom i pracę na rzecz swoich organizacji.

Fot. Info Iława

Info: Stowarzyszenie "Przystań"