Otwarcie zmodernizowanej drogi gminnej Gulb-Skarszewo

Otwarcie drogi Gulb Skarszewo 0084 1300x867W poniedziałek, 30 października br. uroczyście otwarto drogę gminną Gulb – Skarszewo. Inwestycja objęła drogę o długości 4622 m. W ramach przebudowy wykonano: nakładkę istniejącej jezdni, zjazdy asfaltowe, zjazdy z kostki brukowej, zatoki autobusowe, chodniki, nowe nasadzenia drzew oraz 41 lamp oświetlenia drogowego. Zadanie zostało dofinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wyniosło ono 50% wartości inwestycji.

Udział w uroczystości wzięli: Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, Starosta Powiatu Iławskiego Marek Polański, Wicestarosta Powiatu Iławskiego Stanisław Kastrau, radni i sołtysi Gminy Iława, kierownik budowy Andrzej Burczyński, inspektor nadzoru Tomasz Hrynkiewicz oraz mieszkańcy Gulbia i Skarszewa. Ks. Jarosław Grudziąż dokonał poświęcenia nowej drogi. W krótkim przemówieniu Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w przebudowę drogi, wręczył okolicznościowe statuetki i podziękowania.

Otwarcie drogi Gulb Skarszewo 0062

Otwarcie drogi Gulb Skarszewo 0059

Wartość całej inwestycji to ponad 3,3 mln zł. Warto podkreślić, że zadanie zostało dofinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Dotacja z budżetu Państwa wyniosła  1 654 385  zł, wkład własny: 1 654 985 zł,  z czego na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Iławie otrzymano dotację celową w wysokości  844 042 zł. Wkład własny Gminy Iława wyniósł zatem 810 942 zł.

Otwarcie drogi Gulb Skarszewo 0096

Otwarcie drogi Gulb Skarszewo 0084 1300x867

Źródło: UG Iława