Dwie szkoły z Powiatu Iławskiego nagrodzone Certyfikatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty "Szkoła Wierna Dziedzictwu"

szkola certykikatW październiku bieżącego roku Zespół Szkół w Lubawie oraz Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie otrzymały Certyfikat przyznawany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty: „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Mogły się o niego ubiegać przedszkola, szkoły publiczne i niepubliczne oraz placówki wszystkich typów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Certyfikaty były przyznawane po raz pierwszy i dla wszystkich szkół, które spełniły wymogi formalne i przeszły pomyślą weryfikację. Na ok. 250 złożonych wniosków Kapituła Konkursu rekomendowała tylko 84 z nich. To duże wyróżnienie dla nagrodzonych szkół.

Oceny działań dokonywała Kapituła Konkursu powołana przez Warmińsko– Mazurskiego Kuratora Oświaty, pana Krzysztofa Marka Nowackiego, w skład której weszły przedstawiciele następujących instytucji:

1. Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
2. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
4. Delegatura IPN w Olsztynie


Certyfikat jest przyznawany na okres 3 lat. Po upływie tego czasu szkoła ma prawo ponownie ubiegać się o ten dokument. Certyfikat nadaje rangę przedsięwzięciom podejmowanym przez szkołę, która staje się wzorem do naśladowania. Uzyskuje ona prawo posługiwania się tytułem w oficjalnych sytuacjach. Ponadto zostaje wpisana do rejestru Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Rejestr ten jest publikowany na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Więcej szczegółów nt. konkretnych działań obydwu szkół, zmierzających do nadania im Certyfikatu już wkrótce.
Już teraz można zgłaszać swój udział do II edycji Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu” 2017/2018.