Komisja Budżetu i Finansów

budynek126 października (czwartek) o godz. 11.30 w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.


Porządek posiedzenia przewiduje m. in. zaopiniowanie projektów uchwał na XXXVI Sesję RP w sprawach:
1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2023,
2. zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok.