Rada Społeczna Szpitala

szpital panorama26 października (czwartek) o godz. 08.30 w sali Konferencyjnej Powiatowego Szpitala  im. Władysława Biegańskiego w Iławie odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala.


Porządek posiedzenia przewiduje m. in. podjęcie przez Radę uchwał w sprawach:
1. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie,
2. zbycia aktywów trwałych Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego
w Iławie,
3. zaopiniowania przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego.