Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa

budynek119 października (czwartek) o godz. 13.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa.


Porządek posiedzenia przewiduje m. in.:

  1. sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 Bezpieczna rodzina” za rok 2016,
  2. informację o realizacji zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, w tym wydatkowanie środków w 2017 roku,
  3. zaopiniowanie projektów uchwał na XXXVI sesję RP w sprawach:
    1. zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną
      w 2017 roku,
    2. wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie.