Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

budynek119 października (czwartek) o godz. 12.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.


Porządek posiedzenia przewiduje m. in.:

 1. zaopiniowanie informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017,
 2. analizę stanu przygotowania szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2017/2018,
 3. informację dot. polityki kadrowej nauczycieli za rok szkolny 2016/2017,
 4. zaopiniowanie projektów uchwał na XXXVI sesję RP w sprawach:
  1. stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Iławie wchodzącym w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie,
  2. stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kisielicach wchodzącym w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach,
  3. stwierdzenia przekształcenia trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Iławie wchodzącym
   w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie,
  4. stwierdzenia przekształcenia trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kisielicach wchodzącym w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach,
  5. stwierdzenia przekształcenia trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej w branżową szkołę I stopnia w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie,
  6. stwierdzenia przekształcenia trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej w branżową szkołę I stopnia w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie,
  7. stwierdzenia przekształcenia trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej w branżową szkołę I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Iławie wchodzącym w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie,
  8. stwierdzenia przekształcenia trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej w branżową szkołę I stopnia w Zespole Szkół w Lubawie,
  9. stwierdzenia przekształcenia trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej w branżową szkołę I stopnia w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu,
  10. stwierdzenia przekształcenia trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej w branżową szkołę I stopnia w Zespole Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich
   w Kisielicach,
  11. stwierdzenia przekształcenia trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej w branżową szkołę I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kisielicach wchodzącym w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach,
  12. stwierdzenia przekształcenia szkoły policealnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie,
  13. stwierdzenia przekształcenia szkoły policealnej w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie,
  14. stwierdzenia przekształcenia szkoły policealnej w Zespole Szkół w Lubawie,
  15. stwierdzenia przekształcenia szkoły policealnej w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu,
  16. stwierdzenia przekształcenia szkoły policealnej w Zespole Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach.