XXXV sesja Rady Powiatu Iławskiego

sesja RP28 września o godz. 12.00 odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu Iławskiego.

 

 

Porządek obrad przewiduje m.in.:

 1. przedstawienie informacji Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku,
 2. podjęcie uchwał w sprawach:
  1. pozbawienia części drogi powiatowej Nr 2821N ul. Słowiańska w Suszu kategorii dróg powiatowych,
  2. pozbawienia kategorii dróg powiatowych ul. Warszawskiej, ul. Poznańskiej i ul. Rzepnikowskiego na terenie miasta Lubawa,
  3. pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1275N na odcinku Bronowo - Różnowo,
  4. pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg na terenie miasta Iława,
  5. powierzenia Gminie Miejskiej Iława realizacji zadania- budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Nr 1329N,
  6. powierzenia Gminie Wiejskiej Iława realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława”,
  7. zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2017,
  8. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego,
  9. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2023,
  10. zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok,
  11. udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy.