„Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego”

niepenosprawniFundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego”. Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych i zawodowych 120 osób z niepełnosprawnościami oraz podniesienie aktywności zawodowej 96 osób z niepełnosprawnościami z obszaru woj. warmińsko-mazurskiego, a także podniesienie kwalifikacji 80 osób z niepełnosprawnościami i podjęcia zatrudnienia przez minimum 30 uczestników projektu.

Beneficjent: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
Czas realizacji projektu: 2017.04.01-2019.10.31
Wartość projektu: 1 962 081,60 zł
Wysokość wkładu Europejskiego Funduszu Społecznego w projekt: 1 667 769,36 zł

Etapy rekrutacji:
I etap do 15.06.2017
II etap do 15.07.2017
III etap do 15.08.2017
IV etap do 15.09.2017
V etap do 15.10.2018
VI etap do 15.11.2017
VII etap do 15.12.2017
VIII etap do 15.10.2017
IX etap do 15.01.2017
X etap do 15.02.2018

Kryteria przyjęcia do projektu:
• Wiek od 15 r. życia do osiągnięcia wieku emerytalnego,
• Miejsce zamieszkania na terenie woj. warmińsko-mazurskiego (z wyłączeniem Miasta Olsztyn, gminy Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda),
• Bez zatrudnienia (bierne zawodowo, niezarejestrowane w urzędzie pracy w chwili przystąpienia do projektu),
• Posiadanie aktualnego orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim (I, II, III grupa niepełnosprawności)
• Niekorzystające w ciągu min.4 tyg. przed przystąpieniem do projektu z żadnej formy aktywizacji, w której kompleksowe formy wsparcia są/były zbliżone ze wsparciem planowanym w ramach projektu.

Oferowane formy wsparcia czyli z czego możesz skorzystać przystępując do projektu:

  • Opracowane indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika/czki projektu: Polega na spotkaniu się z doradcą zawodowym w swoim miejscu zamieszkania lub innym wskazanym przez uczestnika projektu. Podczas takiego spotkania doradca pomoże Ci zaplanować swoją ścieżkę zawodową oraz wspólnie określicie, jaką pomoc potrzebujesz, aby znaleźć pracę.
  • Wsparcie psychologiczne: Indywidualne spotkania z psychologiem w miejscu zamieszkania lub w gabinecie psychologa, ilość spotkań zależna od indywidualnych potrzeb.
  • Indywidualne konsultacje ze specjalistami coach, mediator i inne: Indywidualne spotkania ze specjalistą w miejscu zamieszkania lub w gabinecie specjalisty; ilość spotkań oraz rodzaj specjalisty zależne od indywidualnych potrzeb.
  • Wyjazdowe i stacjonarne Warsztaty Aktywizacji Społecznej: Wyjazdowy warsztat: sześciodniowy wyjazd z zapewnionym zakwaterowaniem i wyżywieniem dla grupy 10- osobowej. Podczas warsztatu odbywają się zajęcia grupowe z doradcą zawodowym i psychologiem, w których określisz swoje mocne i słaby strony, poznasz techniki walczenia ze stresem, nabierzesz umiejętności pisania CV i listu motywacyjnego, poszukiwania ofert pracy i wiele innych przydatnych umiejętności.
  • Stacjonarny warsztat: trwa 4 dni, zajęcia odbywają się w pobliżu miejsca zamieszkania po 7 godzin dziennie. Podczas warsztatu odbywają się zajęcia grupowe z doradcą zawodowym i psychologiem, w których określisz swoje mocne i słaby strony, poznasz techniki radzenia sobie ze stresem, nabierzesz umiejętności pisania CV i listu motywacyjnego, poszukiwania ofert pracy i wiele innych przydatnych umiejętności.
  • Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe zakończone egzaminem potwierdzającym nabycie kompetencji, stypendium szkoleniowe: Indywidualnie dobierane szkolenie lub kurs; między innymi kursy prawa jazdy, magazynier, komputerowe ECDL, AutoCAD, operator obrabiarki CNC, kursy językowe, palacz kotłów centralnego ogrzewania i wiele innych. Dodatkowo osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują stypendium szkoleniowe.
  • Płatne staże zawodowe: Uczestnik ma możliwość odbycia 3- miesięcznego stażu na wybranym przez siebie stanowisku pracy. Miejsce i termin odbywania stażu jest wspólnie ustalone z trenerem pracy. Wysokość stypendium stażowego wynosi 1410 zł. netto. Staż w przypadkach uzasadnionych można wydłużyć do 6 miesięcy.
  • Pośrednictwo pracy: Podczas całego trwania projektu pracownicy projektu wyszukują oferty pracy oraz pracodawców, którzy chcą nawiązać współpracę. Trenerzy pracy mogą spotkać się z każdym pracodawcą i wytłumaczyć system dofinansowań do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej, pomóc dostosować miejsce pracy pod potrzeby osoby z niepełnosprawnością.


Poprzez realizację form wsparcia planowane jest osiągnięcie poniższych efektów:
• zniesienie barier psycho-społecznych,
• zwiększenie zatrudnienia,
• podniesienie kwalifikacji zawodowych,
• kształtowanie kompetencji społecznych,
• zdobycie kompetencji umiejętności zawodowych,
• zdobycie umiejętności wykonywania obowiązków pracowniczych.


Aby wziąć udział w projekcie można umówić się na spotkanie rekrutacyjne w swoim miejscu zamieszkania pod nr telefonu 89 642 12 30
lub pobrać dokumenty rekrutacyjne z www.far.org.pl/projekty-regionalne/projekt-warm-maz i przekazać je :
• osobiście w Biurze Projektu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława
• drogą elektroniczną na adres e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• drogą pocztową na adres korespondencyjny Biura Projektu.


Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-16:00.
Biuro Regionalne „FAR”
ul. Jagiellończyka 16 14-200 Iława
Tel. 89 642 12 30
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne.

www.far.org.pl/projekty-regionalne/projekt-warm-maz

 

plakat Indywidualna i kompleksowa aktywizacja spoeczna i zawodowa osb z niepenosprawnociami z woj. warmisko mazurskiego