Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

budynek119 września (wtorek) o godz. 13.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.

 


Tematy omawiane podczas posiedzenia to m.in.:

 1. zaopiniowanie informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku w zakresie spraw dotyczących właściwości komisji,
 2. analiza efektywności stosowanych instrumentów rynku pracy z uwzględnieniem programów aktywizacji zawodowej za 2016 rok,
 3. zaopiniowanie projektów uchwał na XXXV Sesję Rady Powiatu w sprawach:
  1. pozbawienia części drogi powiatowej Nr 2821N ul. Słowiańska w Suszu kategorii dróg powiatowych,
  2. pozbawienia kategorii dróg powiatowych ul. Warszawskiej, ul. Poznańskiej
   i ul. Rzepnikowskiego na terenie miasta Lubawa,
  3. pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1275N na odcinku Bronowo -Różnowo,
  4. pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg na terenie miasta Iława,
  5. powierzenia Gminie Miejskiej Iława realizacji zadania – budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Nr 1329N,
  6. powierzenia Gminie Wiejskiej Iława realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej łączącej Miasto Iława z miejscowością Kamień Mały na terenie Gminy Iława”,
  7. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego,
 4. zaopiniowanie wniosku o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków,
 5. zaopiniowanie wniosku o udzielenie dotacji na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu zieleni przy kościele pw. Św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w Lubawie.