Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego

logo rada ngo18 września (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego.

Tematy omawiane podczas posiedzenia to m. in.:

  1. zaopiniowanie propozycji zadań publicznych, zaproponowanych przez organizacje pozarządowe do realizacji w 2018 roku,
  2. przygotowanie propozycji do Programu Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.