Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

budynek115 września (piątek) o godz. 8.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 


Tematy omawiane podczas posiedzenia to m. in:

  1. przyjęcie informacji dotyczącej organizacji XIX Powiatowych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.,
  2. zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej Uchwałę
    Nr XXIX/220/17 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2017 roku,
  3. przyjęcie informacji z realizacji „Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego na lata 2012-2016” za rok 2016,
  4. przyjęcie informacji dotyczącej pozyskania środków PFRON w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami”.