Trzymaj formę

            Trzymaj forme logo    

W 15 Szkołach Podstawowych w kl. V-VI (w Suszu, , Piotrkowie, Lubnowych, Jawtach Wielkich, Wikielcu, Ząbrowie, Franciszkowie, Goryniu, Kisielicach, Lubawie, Rożentalu, Złotowie, SP nr 3, Borecznie, Bartach) i 9 Gimnazjach (Samorządowym Gimnazjum nr 2 w Iławie, Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie, w Kazanicach, Prątnicy, Grabowie-Wałdykach, Ząbrowie, Kisielicach, Borecznie i Zalewie) powiatu iławskiego nauczyciele i pedagodzy szkolni, przeszkoleni przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie, realizowali w roku szkolnym 2016/17 już XI edycję programu edukacyjnego „Trzymaj formę”, zainicjowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Polską Federację Producentów Żywności a dotyczącego propagowania racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej wśród uczniów i rodziców.


               W czterech szkołach, tj. w  Samorządowym Gimnazjach w Prątnicy i w  Kisielicach oraz w Szkołach Podstawowych w Goryniu i Jawtach Wielkich  nauczyciele wraz z uczniami realizowali własne projekty uwzględniające tematykę programu, w pozostałych szkołach podejmowali różne działania na te tematy.
W szczególności uświadamiali znaczenie spożywania zbilansowanej diety, czyli prawidłowo jakościowo i ilościowo skomponowanej diety oraz znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia.
        Propagowane były również m. in. wybrane elementy edukacji konsumenckiej, znakowanie produktów wartością odżywczą (GDA), zdobywanie przez  uczniów umiejętności czytania i rozumienia etykiet środków spożywczych.
Program realizowano poprzez.:
•    Organizację zajęć, pokazów lub warsztatów kulinarnych – w 17 szkołach,
•    Spożywanie drugiego śniadania wspólnie, uczniów z nauczycielami – w 12 szkołach,
•    Konsultacje z rodzicami istoty problemu właściwego żywienia – w 16 szkołach,
•    Układanie jadłospisów zgodnie z zasadami zbilansowanej diety – w 14 szkołach,
•    Organizowanie zajęć praktycznych, warsztatów z edukacji konsumenckiej – w 6 szkołach,
•    Spotkania z ekspertem, specjalistą z zakresu żywienia – w 9 szkołach
•    Organizacja dodatkowych zajęć ruchowych/sportowych – w 21 szkołach,
•    Rodzice aktywnie pomagali lub uczestniczyli w organizacji/realizacji projektu – w 13 szkołach.
Szkoły współpracowały w ramach realizacji programu z różnymi instytucjami, organizacjami i partnerami powiatu ilawskiego.
Program będzie kontynuowany w szkołach powiatu iławskiego w przyszłym roku szkolnym.

                                                                                      Iwona Marchlewska
                                     Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie