Polski Impresariat Artystyczny Artos-Groupe zaprasza na Koncert - Spektakl "Mojżesz"

mojeszKoncert - spektakl p.n. "Mojżesz - Bóg ojców naszych posłał mnie do Was" w wersji polskiej odbędzie się 24 września o godz. 18:00 w Amfiteatrze w Ostródzie. W związku z ogólnopolską akcją pomocy Polakom mieszkającym na wschodzie Ukrainy cały zysk zostanie przekazany na potrzeby rodaków zamieszkałych na terenach objętych działaniami wojennymi.

Wysoki poziom artystyczny zapewnia zespół gwiazd artystów operowych i filharmoników z Polski oraz orkiestra pod dyrekcją Orlina Bebenowa.

Więcej informacji na dołączonych plakatach.

mojesz

mojzesz2