Uroczyste obchody Święta Policji w Iławie

IMG 20170724 132836Po raz kolejny policjanci z całego kraju – w tym również policjanci z powiatu iławskiego obchodzili swoje święto. Dzień 24 lipca to data uchwalenia pierwszej Ustawy o Policji Państwowej, która powoływał do życia formację odpowiedzialną za ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego.

24 lipca to szczególny dzień dla policyjnej społeczności, obchodzony rokrocznie jako Święto Policji. Tego właśnie dnia, w 1919 r. w wolnej niepodległej Polsce uchwalono pierwszą Ustawę o Policji Państwowej powołującą do życia formację  odpowiedzialną za ochronę bezpieczeństwa, spokoju  i porządku publicznego. Rocznica tego wydarzenia to powód do świętowania dla najliczniejszej formacji mundurowej w Polsce jaką jest Policja.

W iławskim kinie „Pasja”  policjanci obchodzili swoje święto, gdzie zostały im wręczone  odznaczenia, mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz nagrody. Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych gości. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz emerytowani policjanci, jak również rodziny mianowanych policjantów.
W tym roku Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostają:

MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

 Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali

Medalem srebrnym za długoletnią służbę

- mł. asp. Sławomir Michalak

- Pan Jerzy Woźniak

ODZNACZENIA „ZASŁUŻONY POLICJANT”

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa, porządku publicznego odznaczeni zostali

Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”

- podkom. Kacprzycki Robert

- asp. Krupiński Łukasz

Z okazji Święta Policji policjantkom i policjantom Komendy Powiatowej Policji w Iławie przyznane zostały nominacje i awanse na wyższe stopnie służbowe, w tym również awanse przedterminowe.

PRZEDTERMINOWE MIANOWANIA NA WYŻSZE STOPNIE SŁUŻBOWE

komisarza Policji

- podkom. Majewski Arkadiusz

aspiranta sztabowego Policji

- st. asp. Jakubowski Dariusz

- st. asp. Kowalski Mirosław

- st. asp. Mozarczyk Tomasz

- st. asp. Poczta Marek

aspiranta Policji

- mł. asp. Grubalski Marcin

- mł. asp. Junkier Radosław

- mł. asp. Lamkowski Dariusz

sierżanta sztabowego Policji

- st. sierż. Jarząb Krzysztof

starszego sierżanta Policji

- sierż. Tuliński Przemysław

Na kolejny wyższy stopień policyjny w poszczególnych korpusach mianowano jednego funkcjonariusza w korpusie oficerów młodszych, 25 w korpusie aspirantów, 13 w korpusie podoficerów oraz 7 funkcjonariuszy w korpusie szeregowych

MEDALE ZA ZASŁUGI DLA POLICJI

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji odznaczył:

Brązowym medalem za zasługi dla Policji

Pana Mareka Polańskiego – Starostę iławskiego

Pana Adama Żylińskiego – Burmistrza Miasta Iława

Za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych, zaangażowanie w realizację przydzielanych zadań oraz własną inicjatywę  Komendant Powiatowy Policji w Iławie wyróżnił przyznaniem specjalnej statuetki:

- Panią Barbarę Woźniak,

- Panią Martę Jankowską,

- Panią Justynę Wiergowską,

- Panią Izabelę Stawską,

- Panią Agnieszkę Solis – Lasek

- Pana Romana Kumińskiego

IMG 20170724 131541

IMG 20170724 132137

Bezpieczny powiat iławski to nie tylko efekt  działań Policji, ale też aktywnej współpracy samorządów, służb i straży funkcjonujących na terenie powiatu. Dlatego przy okazji Święta Policji Komendant Powiatowy Policji w Iławie mł. insp. Robert Mikusik wręczając pamiątkowe statuetki również  serdecznie podziękował Panu Staroście, burmistrzom i wójtom za aktywnie wspieranie pracy iławskiej policji nie tylko poprzez dofinansowanie zakupu samochodów służbowych, różnego rodzaju sprzętu informatycznego, techniki specjalnej czy dofinansowanie służb ponadnormatywnych ale również za zaangażowanie czy wsparcie dobrym słowem, oraz wspólną realizację różnego typu przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa dzieci, młodzieży, osób starszych – mieszkańców powiatu iławskiego i wypoczywających tu turystów.

Pamiątkowe statuetki za wsparcie, pomoc, realizację wspólnych działań, ćwiczeń czy służb patrolowych otrzymali również przedstawiciele służb i straży funkcjonujących na terenie powiatu a także prokuratury i sądu.

W ramach cyklu imprez z okazji Święta Policji, 30 czerwca br.  odbyły się I Zawody Strzeleckie dla samorządowców i kierowników służb mundurowych. Organizatorem  tych zawodów był Komendant Powiatowy Policji w Iławie oraz Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Iławie.
W strzeleckich zmaganiach najlepszym okazał się Pan Janusz Śliżewski – Komendant Straży Leśnej Nadleśnictwa Iława , II miejsce na podium zajął Pan Marek Polański – Starosta Iławski, a na miejscu III uplasował się Pan Robert Nitkowski reprezentujący również iławskie nadleśnictwo.

Już od kilku lat w iławskiej komendzie Policji organizowane są zbiórki krwi pod hasłem „Błękitni na pomoc”. Mając na uwadze, że honorowych krwiodawców nie brakuje zarówno wśród policjantów jak i pracowników policji podjęto inicjatywę założenia klubu honorowych dawców krwi. W związku z zainteresowaniem 18 stycznia br. przy Komendzie Powiatowej Policji w Iławie powstał klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelka Życia” założony przy współpracy z Oddziałem Regionalnym Polskiego Czerwonego Krzyża.

Święto Policji jest doskonała okazją do wyróżnienia policjantów i pracowników oraz członków klubu HDK „KROPELKA ŻYCIA” –, którzy już od wielu lat przystępują do akcji honorowego krwiodawstwa.

IMG 20170724 132836

IMG 20170724 132423

Odznaką II stopnia Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi po oddaniu ponad 12 litrów odznaczeni zostali:

- asp. Grubalski Marcin

- Pan Krzysztof Miszewski

- mł. asp. Olszewski Waldemar

- sierż. szt. Daniel Szul

- sierż. szt. Sławomir Łukaszewski

Odznaką III stopnia Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi po oddaniu ponad 6 litrów krwiodznaczeni zostali:

- asp. szt. Wiśniewski Szymon,

- Pan Jerzy Woźniak

- sierż. szt. Bukowski Michał

- asp. szt. Rogozyński Rafał

- asp. szt. Dąbrowski Daniel

Z okazji tegorocznego Święta Policji przedstawiliśmy również krótką prezentację na temat sportowych pasji, zainteresowań naszych funkcjonariuszy.

Podczas policyjnej uroczystości wystąpiły także dzieci z Niepublicznego Przedszkola „W magicznym domu”, które wspólnie z   seniorami oraz dziećmi ze Spółdzielczego Domu Kultury POLANKA przypomniały wszystkim dlaczego noszenie odblasków jest ważne dla naszego wspólnego bezpieczeństwa śpiewając piosenkę „Noś odblaski”, do której słowa napisał Pan Antoni Jarnutowski. Dzieciom akompaniował Pana Stanisław Jarmużewskie na co dzień współpracujący z przedszkolem „W magicznym domu”. Piosenka ta cieszy się coraz większa popularnością i będzie promowana w szkołach jak i przedszkolach na terenie powiatu iławskiego.

IMG 20170724 133353