Podsumowanie 18 edycji akcji „Czyste Jeziora i Rzeki”

logo akcji czyste jeziora i rzekiZa nami już kolejna – 18 edycja akcji „Czyste Jeziora i Rzeki”. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem  „Śmieci mniej ziemi lżej”, w której udział wzięło blisko 3 500 osób.

Za worki na śmieci by uporządkować swoją okolicę chwyciły dzieci, młodzież oraz dorośli. Dzięki akcji udało się zebrać prawie 800 worków śmieci i zlikwidować 4 dzikie wysypiska. Najczęściej sprzątano ulice, skwery, parki, lasy, podwórka, tereny szkół, pomniki, cmentarze, tereny przykościelne, przystanki, plaże, pobocza dróg oraz brzegi rzek i jezior.  Grupom, które sprzątały z największym zaangażowaniem oraz udokumentowały swoje wysiłki, jak co roku przyznano nagrody i wyróżnienia.

Podsumowanie akcji oraz rozdanie nagród odbyło się podczas XXXIV sesji Rady Powiatu Iławskiego, nagrody uczestnikom wręczyli Marek Polański – Starosta Powiatu Iławskiego oraz Michał Młotek – Przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego.


Lista laureatów Akcja Czyste Jeziora i Rzeki Wiosna – 2017

KATEGORIA: NAJMŁODSI – PRZEDSZKOLAKI

I miejsce
Przedszkole Miejskie Nr 6 w Iławie
II miejsce
Przedszkole Niepubliczne „Bajkolandia” Ewelina Kowalkowski w Lubawie
III miejsce
Przedszkole Miejskie Nr 3 w Iławie

Wyróżnienie
- Przedszkole Niepubliczne „Smerfolandia” Grzegorz Kowalkowski w Lubawie
- Zespół Szkół-Przedszkole w Kisielicach

DSC 0053

KATEGORIA : UCZNIOWIE

I miejsce
Samorządowe Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Iławie
II miejsce
Zespół Szkół w Lubawie 
III miejsce
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Rudzienicach


Wyróżnienie
- Zespół Szkół w Kisielicach- Publiczne Gimnazjum
- Szkoła Podstawowa w Gromotach
- Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich

DSC 0073
KATEGORIA : JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ

I miejsce
 Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suszu
II miejsce - ex aequo
- Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „Słoneczko” oraz świetlica Terapeutyczna „Tęcza”  w Zalewie
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie


Wyróżnienie
- Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie

DSC 0084
KATEGORIA : POZOSTALI UCZESTNICY
I miejsce
 Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
II miejsce
Kolejowy Klub Turystyki Pieszej „Carpe Diem” przy Oddziale PTTK w Iławie.
 III miejsce
 KSRG (Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy) Ochotnicza Straż Pożarna Rożental


Wyróżnienie
- Sołectwo Mątyki, gm. Iława
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie

DSC 0119

Najważniejsze jest jednak nieśmiecenie i nietworzenie odpadów na co dzień. Ważne jest także krzewienie kultury szanowania i naprawiania rzeczy, a nie traktowania ich jako jednorazowych. Wszystkim tegorocznym  uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy!

DSC 0011

DSC 0009