Trwa posiedzenie Komitetu Monitorującego Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych - wśród przedstawicieli z Polski jest mieszkanka Powiatu Iławskiego - Bernadeta Hordejuk

bernadeta hordejukW Charkowie trwa posiedzenie Komitetu Monitorującego Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Polska delegacja składa się z trzech osób. Znalazła się wśród nich przedstawicielka regionu Warmii i Mazur - Bernadeta Hordejuk Radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Podczas spotkania podsumowano m.in. wizyty przedstawicieli komitetu w Szwajcarii, Serbii i we Włoszech. Omówiono również wybory w Mołdawii oraz najważniejszy punkt posiedzenia, czyli bieżącą sytuację w Polsce i na Ukrainie. Bernadeta Hordejuk, mieszkanka Powiatu Iławskiego, od pięciu lat jest przedstawicielem Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.
Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (z ang. Congress of Local and Regional Authorities)  jest organem doradczym Komitetu Ministrów, reprezentującym władze lokalne i regionalne państw Rady Europy. Kongres ma za zadanie zagwarantować rzeczywisty udział władz lokalnych i regionalnych w procesie jednoczenia Europy i pracach Rady Europy. Kongres prowadzi działania zmierzające do upowszechnienia demokracji lokalnej i regionalnej oraz wzmocnienia współpracy granicznej i międzyregionalnej.

bernadeta hordejuk