Powiat pozyskał kolejne środki na inwestycje

marszaekWe wtorek, 27 czerwca Marek Polański - Starosta Powiatu Iławskiego  podpisał z Gustawem Markiem Brzezinem - Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowę o przyznanie powiatowi blisko 5,5 mln zł dotacji.

Powiat podpisał umowy na następujące zadania:

Kontynuacja rozbudowy i modernizacji szpitala - uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego z Ośrodkiem Opieki Długoterminowej - etap II.

Wartość projektu: 4 811 037,41 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 3 386 564,87 zł.

Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji.

Wartość projektu: 1 815 757,71 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 543 394,05 zł.


Budowa dodatkowych pomostów pływających w porcie śródlądowym w Iławie.

Wartość projektu: 634 740,60 zł.
Wysokość dofinansowania: 512 213,64 zł.

Podpisanie umowy na Siemiany 0005

Podpisanie umowy na Siemiany 0074


Ponadto w spotkaniu uczestniczyli włodarze gminy wiejskiej Iława oraz gminy miejskiej Iława , którzy również podpisali umowy o dofinansowanie dla swoich jednostek.  W sumie to dziewięć pokaźnych dotacji, ich łączna wartość to niemal 23 mln złotych.

marszaek

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

 - Iławskie samorządy wykonały świetną pracę, są liderami województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie pozyskiwania środków unijnych - podkreślił na spotkaniu Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin.