Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

budynek129 czerwca (czwartek) o godz. 10.30 w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.


Tematy omawiane podczas posiedzenia to:

  1. zaopiniowanie rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie za 2016 rok,
  2. zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Powiatu w sprawach:
    1. uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego, 
    2. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2023,
    3. zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok,
    4. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Iława.