Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

szpital panorama29 czerwca (czwartek) o godz. 09:00 w sali Konferencyjnej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala.


Porządek posiedzenia przewiduje m. in. podjęcie przez Radę uchwał w sprawach:

  1. zmiany planu inwestycyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego
    w Iławie na 2017 r.,
  2. zaopiniowania zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny do projektu pt.: „Zakup sprzętu medycznego dla Powiatowego Szpitala w Iławie w celu poprawy jakości i dostępności do specjalistycznych usług medycznych”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
  3. zbycia aktywów trwałych Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego
    w Iławie.