Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

budynek127 czerwca (wtorek) o godz. 13.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.


Porządek posiedzenia przewiduje m. in zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIV Sesję RP w sprawach:

  1. wyrażenia woli przystąpienia z Gminą Iława do realizacji zadania pn.:  „Przebudowa drogi gminnej w Rudzienicach – ul. Lipowa” w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej  Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019"
    i zabezpieczenia w budżecie na 2018 rok środków finansowych na realizację tego zadania,
  2. powierzenia Gminie Kisielice realizacji zadań – budowa i remont chodników na terenie gminy Kisielice,
  3. rozpatrzenia petycji dotyczącej modernizacji drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Wikielec- Szeplerzyzna,
  4. nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Iławie przy ulicy
    H. Sucharskiego,    
  5. uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego.