Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa

budynek122 czerwca (czwratek) o godz. 13.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa.


Tematy omawiane podczas posiedzenia to:

  1. zaopiniowanie rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie za 2016 rok,
  2. zaopiniowanie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie,
  3. monitoring realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w powiecie iławskim na lata 2014-2020” za rok 2016,
  4. zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję RP w sprawach:
    1. wyrażenie zgody na zbycie aktywów trwałych przez Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie,
    2. uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego.