Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

budynek122 czerwca (czwartek) o godz. 12.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie  odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.


Tematy omawiane podczas posiedzenia to:
1.    Młodzieżowa Rada Powiatu Iławskiego – sprawozdanie z działalności za 2016 rok.,
2.    arkusze organizacji roku szkolnego 2016/2017-uchwała Zarządu Powiatu-informacja,
3.    zaopiniowanie projektu uchwały na XXXIV sesje RP w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego.