21 czerwca odbędzie się kolejna debata i warsztaty z cyklu :"koncepcja budowy i upowszeczniania sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego i ich komercjalizowania"

logo kkeTo już drugie spotkanie z tego cyklu. Koncepcja rozwijania i promocji turystyki KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO jest zadaniem realizowanym w ramach POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY z 17 stycznia 2017 roku między Województwem Warmińsko-Mazurskim, Powiatem Elbląskim, Powiatem Iławskim, Powiatem Ostródzkim i Miastem Elbląg.

Na spotkaniu podjęte będą m.in. następujące tematy:

 

 

- współpraca w turystyce

- omówienie tras samochodowych KKE

- marketing terytorialny

- wypożyczalnia rowerów elektrycznych jako pomysł na biznes

- koncepcja rozwoju turystki i rekreacji w LKP Lasy Elbląsko-Żuławskie

- analiza TOWS

- turystyczne marki terytorialne.