Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

budynek120 czerwca (wtorek) o godz. 8.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.


Tematy omawiane podczas posiedzenia to m. in:
1.    przyjęcie informacji o planowanych w 2017 r. imprezach sportowych, kulturalnych,
2.    przyjęcie informacji z wydatkowania środków PFRON w 2016 r., w tym programu „Aktywny samorząd”,
3.    przyjęcie informacji o działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Iławie w 2016 r.,
4.    wybory prezydium Rady.