Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego

budynek18 czerwca (czwaretek) o godz. 9.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego.

Tematy omawiane podczas posiedzenia to m. in.:
zaopiniowanie projektów uchwał Zarządu Powiatu Iławskiego w sprawach:
1.    ustalenia zasad zlecania realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym
z pominięciem otwartego konkursu ofert,
2.    uchwalenia regulaminu wspierania oraz powierzania realizacji zadań publicznych
w ramach prowadzonej przez powiat iławski działalności w sferze zadań publicznych.