Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego PROMYK zaprasza na bezpłatne zajęcia

PLAKAT KLUBStowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego PROMYK zaprasza osoby starsze, niepełnosprawne, ich rodziny, opiekunów do udziału w projekcie „Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych” dofinansowanego przez Wojewodę Warmińsko- Mazurskiego. Zajęcia Klubu Aktywności Osób Starszych, Niepełnosprawnych odbywają się w Ośrodku Wsparcia w Iławie, ul. 1 Maja 6C w każdą środę i czwartek w godzinach 15.30 - 18.00. Zajęcia są bezpłatne.

PLAKAT KLUB

Celem zajęć w ramach Klubu Aktywności Osób Starszych, Niepełnosprawnych jest aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu takich osób.

W ramach zajęć odbywają się samopomocowe i edukacyjne spotkania klubowe, terapia sztuką, zajęcia ruchowo-aktywizujące, kulinarne oraz komputerowe. Uczestnicy mogą również korzystać ze spotkań integracyjnych, indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz poradnictwa socjalnego i prawnego.

W imieniu Stowarzyszenia zapraszamy na zajęcia. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerami 89 648 39 43 lub 604 304 073.