Powiat Iławski wśród uhonorowanych za gospodarność

Micha zote RunoForum Samorządowe Warmii i Mazur zwieńczyło wręczenie nagród marszałka „Złote Runo”. To wyróżnienia za najbardziej proinwestycyjny budżet jednostek samorządu terytorialnego. Laury otrzymało w sumie 28 gmin, miast i powiatów. 15 samorządów uhonorowano za najwyższe w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydatki ogółem, czyli takie, które obejmują koszty utrzymania administracji. Właśnie w tej kategorii wszystkich wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dyplom za III miejsce przyznano Powiatowi Iławskiemu.

– Świętujemy 27. rocznicę wprowadzenia reformy samorządowej, która okazała się sukcesem demokracji – mówił marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Chętnie ruszyliśmy do pracy w samorządach, bo to oznaczało stanowienie samemu o sobie, decydowanie na miejscu o sprawach, które nas dotyczą. Przede wszystkim o dysponowaniu dochodami, a w ostatnich latach również środkami unijnymi. Sprawdzamy się w tej roli, co widać w dynamicznym rozwoju każdej sfery życia gospodarczego i społecznego.

Podstawą do wyróżnienia jednostki samorządu „Złotym Runem” było przeliczenie wydatków majątkowych na jednego mieszkańca. Laureatów wyłoniono w czterech kategoriach: miasta (Lubawa, Iława, Elbląg, Nowe Miasto Lubawskie), miasta i gminy (Mikołajki, Nidzica, Zalewo), gminy (Nowe Miasto Lubawskie, Płośnica, Iława) oraz powiaty (kętrzyński, nowomiejski, szczycieński). Poza tym uhonorowano 15 samorządów za najwyższe w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydatki ogółem, czyli takie, które obejmują koszty utrzymania administracji.

micha z marszakiem zote runo

Dyplom dla Powiatu Iławskiego odebrał  Michał Młotek - przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego

Paneliści zgromadzeni na forum podkreślali obywatelski charakter samorządu. Stanisław Trzaskowski, burmistrz Dobrego Miasta i przewodniczący Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, uznał budowanie społeczeństwa obywatelskiego za jedno z najważniejszych zadań i sukcesów samorządowców.

– Wybory bezpośrednie, budżety obywatelskie, pieniądze na organizacje pożytku publicznego, konsultacje społeczne, referenda – te narzędzia umożliwiają mieszkańcom współrządzenie i współdecydowanie o sprawach swoich małych ojczyzn – mówił Trzaskowski.

Gustaw Marek Brzezin za sukces samorządów uznaje zdolność do konsolidacji potencjału wielu osób i instytucji. Według marszałka województwa samorząd promuje współpracę, integruje środowiska, sprzyja rozmawianiu, słuchaniu, szukaniu rozwiązań korzystnych dla wszystkich zaangażowanych stron.

– Przykład z mojego podwórka, Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko“ zrzesza 19 gmin i we własnym zakresie radzi sobie z gospodarką odpadami na swoim terenie – mówił marszałek. – Inne jednostki łączą siły, by sprawniej pozyskiwać fundusze z zewnątrz, na przykład Cittaslow albo Wielkie Jeziora Mazurskie, czy zadbać o rozwiązanie wspólnego problemu, jak zrobili samorządowcy połączeni bardzo zniszczoną drogą nr 538.

Marszak zote runo

Micha zote Runo

Źródło: Biuro Prasowe Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego