Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zaprasza na cykl szkoleń odnośnie projektu pt. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego

LGD logoStowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 zaprasza przedstawicieli baz noclegowych i gastronomicznych, aktywnych organizacji pozarządowych, lokalnych artystów, rzemieślników, izb historii, przewodników, wsi tematycznych na cykl szkoleń z zakresu tworzenia sieciowego pakietu produktów turystycznych pn. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego.

W ramach projektu odbędą się następujące szkolenia:

     1.Tworzenie sieciowego produktu turystycznego Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego wykład i warsztaty (cz. I). 2 dni -7-8.06.2017r.

  1. Tworzenie sieciowego produktu turystycznego Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego wykład i warsztaty (cz. II). 2 dni – 29-30.06.2017r.
  2. Home Staging i fotografia - wykłady i warsztaty. 17.07.2017r.
  3. Marketing i kanały komunikacji w praktyce - wykłady i warsztaty. wrzesień 2017r.

Prosimy o wypełnienie kart zgłoszeń wraz z załącznikiem. Termin naboru uczestników do 6 czerwca 2017 r. do godz. 12:00. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji w załącznikach:

Zaproszenie

Karta zgłoszenia na cykl szkoleń

Informacja o naborze uczestników także na stronie: http://www.kanal-elblaski-lgd.pl