Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

budynek125 maja (czwartek) o godz. 11.00 w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie   odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.


Tematy omawiane podczas posiedzenia to:
1.    analiza i zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2016,
2.    zaopiniowanie projektu uchwały na XXXIII sesję Rady Powiatu w sprawach:
a)    Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na 2017-2023
b)    zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok.