Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

szpital panorama25 maja o godz. 09:00 w Sali Konferencyjnej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala.


Porządek posiedzenia przewiduje m. in. podjęcie przez Radę uchwał w sprawach:

  1. zmiany planu inwestycyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego
    w Iławie na 2017 r, 
  2. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie,
  3. wyrażenia opinii na temat podziału zysku Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie za rok 2016 r.
  4. zbycia aktywów trwałych Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego
    w Iławie.