Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

budynek123 maja (wtorek) o godz. 13.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.


Tematy omawiane podczas posiedzenia to:
1.    zaopiniowanie informacji  o stanie zapewnienia bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie iławskim za 2016 rok,
2.    zaopiniowanie wykonania budżetu powiatu za rok 2016 w zakresie spraw dot. właściwości komisji,
3.    informacja o sytuacji na rynku pracy za okres 2016 roku.,
4.    zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIII Sesję RP w sprawach:
a)    zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego,
b)    zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.