Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

budynek18 maja (poniedziałek) o godz. 12.00  w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 


Tematy omawiane podczas posiedzenia to m. in.:

  1. ocena wykonania budżetu Powiatu Iławskiego za rok 2016:
    1. sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok,
    2. informacja o stanie mienia powiatu iławskiego na dzień 31 grudnia 2016 r. ,
    3. opinia regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu iławskiego,
    4. sprawozdanie finansowe powiatu iławskiego za rok 2016,
  2. przygotowanie wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Iławskiego za rok 2016r.