Podwójny sukces Dominika Szlazy ucznia Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie

Dominik Szlaza wraz z opiekunk Ew Szulczewska na wrczaniu nagrd na UMKDominik Szlaza, uczeń klasy IV E technikum kształcącego w zawodzie  technik ekonomista uczeń Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku uzyskał tytuł laureata XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce organizowanego przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzieki temu uzyskał indeks na studia na określonych kierunkach na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Kilka dni temu ponownie uzyskał tytuł laureata VII Warmińsko-Mazurskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach 2017 organizowanego przez Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Dziekana Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Tu Dominik zdobył indeks na studia na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

22 lutego 2017 roku  otrzymał tytuł  laureata XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce organizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Uczeń podczas konkursu wykazał ogromną wiedzę, co  upoważniło go do uzyskania indeksu na studia, na dowolnym kierunku: ekonomia, matematyka i ekonomia, finanse i rachunkowość, komunikacja i psychologia w biznesie oraz zarządzanie, prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK (uprawnienie to przysługuje przez trzy lata od roku uzyskania świadectwa dojrzałości).    
Konkurs odbył się w dniu 2 grudnia 2016 roku. Uczestniczyło w nim 211 uczniów reprezentujących 26 szkół średnich z województwa: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego.
Ale to nie jedyny sukces ucznia. 16 marca 2017 roku uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie po raz kolejny zostali laureatami VII Warmińsko-Mazurskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach 2017 organizowanego przez Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Dziekana Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Konkurs Wiedzy o Podatkach po prawej uczennica Aleksandra Bludau w rodku opiekunka Ewa Szulczewska po lewej ucze Dominik Szlaza

VII Warmińsko-Mazurskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach 2017


I  miejsce zajął znów Dominik, zdobywając indeks na studia na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł.
Należy również wspomnieć iż II  miejsce przypadło również uczennicy tej samej szkoły, Aleksandrze Bludau z klasy III e, która uzyskała nagrodę pieniężną 1500 zł.
Uczniowie podczas Konkursu wykazali ogromną wiedzę z zakresu prawa podatkowego i  zakwalifikowali się do wzięcia udziału w Ogólnopolskim  Finale Konkursu Wiedzy o Podatkach, który odbył się 7 kwietnia 2017 roku w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie  Dominik Szlaza został laureatem, natomiast Aleksandra Bludau uzyskała tytuł finalistki.

 
Opiekunem merytorycznym uczniów jest Pani Ewa Szulczewska, nauczycielka teoretycznych przedmiotów ekonomicznych.

Dominik Szlaza wraz z opiekunk Ew Szulczewska na wrczaniu nagrd na UMK

Dominik Szlaza wraz z opiekunką Ewą Szulczewska na wręczaniu nagród na UMK