XIX Powiatowy Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny 2017

car326 kwietnia (środa) o godz. 9.00 w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie odbędzie się XIX Powiatowy Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny 2017 będący etapem powiatowym do finału wojewódzkiego. W turnieju udział wezmą 3-osobowe drużyny wyłonione w eliminacjach szkolnych przeprowadzonych  w szkołach ponadgimnazjalnych. Zwycięska drużyna będzie reprezentowała powiat iławski w finale wojewódzkim Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 2017, który odbędzie się 19 maja 2017 r.  w Elblągu.


Cele Turnieju:
1.    popularyzacja wśród młodzieży ponadgimnazjalnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej,
2.    propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego,
3.    propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
4.    kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.


W trakcie Turnieju odbędą się zawody sportowo-rekreacyjne, w których wezmą udział 3-osobowe drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat iławski. Zawodnicy biorący udział w Turnieju Motoryzacyjnym i zawodach sportowo-rekreacyjnych otrzymają nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Iławskiego.