Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

budynek125 kwietnia br. (wtorek) o godz. 13.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.


Tematy omawiane podczas posiedzenia to:

  1. informacja dot. oceny stanu nawierzchni dróg powiatowych po okresie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu iławskiego,
  2. zaopiniowanie informacji z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016”,
  3. informacja o emisji gazów i pyłów do powietrza na terenie powiatu iławskiego w latach 2012-2016.,
  4. zaopiniowanie projektów uchwał na XXXII Sesję RP w sprawach:
    1. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
    2. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z utrzymaniem oraz rozwojem infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia pt. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013.