Rozpoczął się projekt dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

PSONI kolo w ilawieZachęcamy do skorzystania z bezpłatnej terapii i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej od 3 do 24r.ż.
Pierwsze zajęcia rozpoczęły się już 03 kwietnia i będą realizowane przez 2 lata.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z PSONI Koło w Iławie tel. 89 649 79 49 lub 505 075 93.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie informuje, że od 01 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2019 roku realizuje projekt pn. „Kompleksowa rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w Zespole Rehabilitacyjno – Terapeutycznym”.
Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych od 3 do 24 r.ż. z terenu powiatu iławskiego i nowomiejskiego.
Zaplanowane w ramach projektu działania przyczynią się do zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych i ich aktywności oraz wpłyną na poprawę: samopoczucia, samooceny, zdrowia a w dalszej perspektywie wpłyną na poprawę jakości życia. W szerszym kontekście realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego i poczucia izolacji osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.
Cel ten będzie realizowany poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań na rzecz ich integracji i aktywizacji społecznej, m.in. poprzez:
- prowadzenie ciągłej i kompleksowej rehabilitacji i terapii,
- zwiększenie dostępu do specjalistów.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Stowarzyszenia w Iławie przy ul. 1 Maja 5A lub telefoniczny: 89 649 79 49 , 505 075 931
Projekt pn. „Kompleksowa rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w Zespole Rehabilitacyjno – Terapeutycznym" został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PEFRON

plakat ZRT

źródło: PSONI KOŁO W IŁAWIE